Dofinansowanie Unijne

Restauracja Patio S.C. Giglok-Murek Lidia, Kołodziejczak Monika w Katowicach realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Planowane efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu ogółem: 81 703,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 81 703,20 PLN
Beneficjent: Restauracja Patio S.C. Giglok-Murek Lidia, Kołodziejczak Monika